Mohandas Gandhi

 • Dünyada görmek istediğiniz değişim kendiniz olmalısınız.
 • Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
 • Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
 • Bencilliğin gözü perdelidir.
 • Bir insan yaptıklarının toplamıdır.
 • Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.
 • Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
 • Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
 • Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?
 • Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun..Günün sözü 11 Nisan 2006
 • Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
 • Eğer gerçekten işiten kulaklara sahipsek, Tanrı bize kendi dilimizde seslenir.
 • Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.
 • Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
 • Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
 • Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
 • Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.
 • Olsa iyi olurdu.(Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna verdiği cevap)
 • Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler…
 • Özgürlük hiçbir zaman “her istediğini yapma izni” anlamı taşımamıştır.
 • Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
 • Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır.Günün sözü 14 Kasım 2006
 • Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
 • Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
 • Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.
 • Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
 • Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür… Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…
 • Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.
 • Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.
 • Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
 • Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.
 • Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.
 • Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.
Reklamlar