Wilhelm Hegel

Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır.
Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını
kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder.
Aslında insan tanrı; tanrı da insandır.14 Aralık 2007

 Her aklî olan gerçektir, her gerçek olan aklîdir.

Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir.

Dünya tarihi, özgürlük bilinçliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir.

Reklamlar