Adolf Hitler

 • Bir gün gelecek, öldürmediğim her yahudi için bana küfredeceksiniz.
 • Büyük yalancılar, büyük sihirbazlardır.
 • Önemli olan doğruluk değil, zaferdir.
 • Niyeti savaş başlatmak olmayan tüm ittifaklar saçma ve gereksizdir.
 • Kendinizi dünya üzerinde hiç kimseyle karşılaştırmayın.Karşılaştırıyorsanız, kendinize hakaret ediyorsunuzdur.
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.
 • Son sözleri:  Ancak bir deve iğnenin deliğinden geçtiğinde büyük bir insan seçimle iş başına gelebilir.
 • Beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur.
 • Ben Dünya’ya insanları güçlü yapmak için gelmedim, onların güçsüzlüklerini kullanmak için geldim.
 • Diktatör, bisikletle giden adama benzer durursa devrilir.
 • Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir.
 • Düşünce özgürlüğü tüm kötülüklerin anasıdır.
 • Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.
 • Eğer savaş kaybedilmişse halkı da kaybetmenin hiç bir önemi yoktur.
 • Hayat güçsüzlüğü affetmez.
 • Her kim bize karşı ayaklanırsa kendisini ölü kabul etmelidir.
 • İnsanlığın bir gün büyük mücadelelere neden olacağı kuşkusuzdur.
 • Sonunda varolma içgüdüsü galip çıkacaktır.
 • Budalalık, korkaklık ve kendini beğenmişlikten oluşan insanlık bu içgüdü karşısında eriyip gidecektir.
 • İşgal altındaki topraklarımız anavatana ateşli protestolarla değil, kılıcın indirdiği zafer darbeleriyle katılabilir.
 • Liderlik insanları tek bir düşman üzerinde toplamak ve bu dikkatin bozulmadan devam etmesini sağlama sanatıdır.
 • Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.
 • Politika, yapılan tarihtir.
 • Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.
 • Siyasi kuruluşlar birbirleri ile karşılıklı çıkarlarından dolayı göstermelik anlaşırlar. Benim felsefi doktrinim dünyayı tekrar mutlu bir şekilde yaşatacak güce sahiptir. Böyle bir idealde elbetteki geçici anlaşmalara yer yoktur.
 • Şeref ve namustan yoksun milletler er geç hürriyet ve bağımsızlıklarını kaybederler.
 • Yalan ne kadar büyükse, inananı da o kadar çok olur.
 • Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır.
 • Ne zaman bir tiyatro gösterisi, bir müzik abartılsa Yahudi yapımı bir şey olduğunu görüyordum. Bunu abartanlar da Yahudilerdi. Bir çok alanı ele geçirdikleri için tüm alanlarda birbirlerini kayırıyorlardı. Güzel bir Alman yapıtı 10 üzerinden 5 alamazken Yahudi yapıtları 10 alıyordu. Bu yüzden bir anti-semitist olmaya karar verdim.
 • Zayıfa acımak doğaya ihanettir.
 • Milletler hayasızlıklarla değil, fedakarlıklarla kurtarılır.
Reklamlar