Bilgi

■ Gençken Bilgi Ağacını Dikmesek, Yaşlandığımız Zaman Gölgesine Sığınacak Bir Yerimiz Olmayacaktır.
(S.Chamford)

■ Yanılma olasığım sıfır, Çünkü hiçbir şey bilmiyorum .
(S.Balun)

■ Bilgi, Sevgiyle Zekanın Anasıdır.
(A.Hare)
■ Bütün Bildiğim, Bir Şey Bilmediğimdir.
(Sokrates)
■ Bazı Şeyleri Yarım Bileceğine, Bir Şey Bilme Daha İyi.
(F.Nietzsche)
■ İnsanın, Cahil Olduğunu Bilmesi Bilgiye Atılmış İlk Adımdır.
(Disraeli)
■ Dünyada En Zor Şey, İnsanın Kendini Bilmesidir.
(Thales)
■ Bilgelik Ölüler içindir, Henüz yaşayan her şey mutlaka yanılır.
(S.Balun)
■ Başkalarını Bilen Kimse Bilgili, Kendini Bilen Kimse Akıllıdır.
(Lao-Tsze)
■ Ne Olacağımızı Değil, Ne Olduğumuzu Biliriz.
(Shakespeare)

■ Bazı İnsanlar Koca Evreni Bilirler De Kendilerini Bilmezler.
(La Fontaine)
■ Çok Bilenin,Derdi De Çok Olur.
(Lessing)

Reklamlar