Davranışlar

■ Erkekler Yasaları, Kadınlar Davranışları Şekillendirir.
(D.Segur)

■ Davranışlar Herkesin Kendini Seyrettiği Bir Aynadır.
(Trence)

Reklamlar