Namus- Dürüstlük

■ Namuslu Davranmak En İyi Siyasettir.
(Cervantes)

■ Namuslu Bir Adam, Tanrı’nın En Soylu Eseridir.
(A.Pope)

■ Dürüstlük soygundan az önceki davranış biçimidir
( S.Balun)

Reklamlar