Öğüt

■ Verilen Öğütlerden Yalnız Akıllılar Yararlanır.
(Syrus)
■ Hiçbir Zaman Kimseye Savaşa Gitmeyi Ya Da Evlenmeyi Öğütleme. (İspanyol Atasözü)
■ Konuşacak Zamanı Bil; Krallara Öğüt Vermek Tehlikelerin En Büyüğüdür. (Herrick)
■ Sakın Bir Toplulukta Öğüt Vermeye Kalkma.
(Arap Atasözü)
■ Sersemler Bile Ara Sıra İyi Öğütler Verir.
(Boileau)
■ Ne Öğüt Verirsen Ver, Yalnız Kısa Olsun.
(Horitus)
■ Öğüt, Geçer Akçelerin En Küçüğüdür.
(Bierce)
■ Aklı Az Olanın Verdiği Öğüt Çok Olur.
(Boileu)
■ En İyi Öğüdü Ancak Kendine Verebilirsin.
(Cicero)
■ En İyi Öğüt Verenler Kadınlardır.
(Celderon)
■ Salim Limanda Olanlar, Rahat Öğüt Verirler.
(Schiller)

 

Reklamlar