Tarafsızlık

■ Yürek Hiçbir Zaman Tarafsız Değildir.
(Shafesbury)
■ Tarafsızlık, Bir İlke Olarak Sürüp Giderse, Zayıflık Olur.
(Kossuth)
■ Tarafsızlık, Geri Tepen Bir Armağandır.
(Baraccio)

■ Güçlü yada güçsüz tarafta değil. Bir şavaşta meydanın tam ortasında bir yerde durabiliyormusun.
İşte O an zafer senindir.
(S.Balun)

Reklamlar